czwartek, 16 października 2014

Gazetka "Sandomierska Strefa"
Poniżej zamieszczamy linki do wszystkich, jakie się do tej pory ukazały, numerów gazetki "Sandomierska Strefa" (ISSN 2084-3275) w formacie pdf - do pobrania:

Nr okazowy - grudzień 2011

Nr 1/2012 - styczeń 2012
Nr 2/2012 - luty 2012
Nr 3/2012 - marzec 2012
Nr 4/2012 - kwiecień 2012
Nr 5/212 - maj 2012
Nr 6/2012 - czerwiec 2012
Nr 7/2012 - lipiec 2012
Nr 8/2012 - sierpień 2012
Nr 9/2012 - wrzesień 2012
Nr 10/2012 - październik 2012
Nr 11/2012 - listopad 2012
Nr 12/2012 - grudzień 2012

Nr 1/2013 - styczeń 2013
Nr 2/2013 - luty 2013
Nr 3/2013 - marzec 2013
Nr 4/2013 - kwiecień 2013
Nr 5/2013 - maj 2013
Nr 6-7/2013 - czerwiec-lipiec 2013
Nr 8-9/2013 - sierpień-wrzesień 2013
Nr 10-11/2013 - październik-listopad 2013
Nr 12/2013 - grudzień 2013

Nr 1-2/2014 - styczeń-luty 2014
Nr 3-4/2014 - marzec-kwiecień 2014
Nr 5-6/2014 - maj-czerwiec 2014
Nr 7-8/2014 - lipiec-sierpień 2014
Nr 9-10/2014 - wrzesień-październik 2014
Nr 11/2014 - listopad 2014
Nr 12/2014 - grudzień 2014

Nr 1/2015 - styczeń 2015
Nr 2/2015 - luty 2015
Nr 3/2015 - marzec 2015
Nr 4-5/2015 - kwiecień-maj 2015
Nr 6-7/2015 - czerwiec-lipiec 2015
Nr 8-9/2015 - sierpień-wrzesień 2015
Nr 10/2015 - październik 2015
Nr 11/2015 - listopad 2015
Nr 12/2015 - grudzień 2015

Nr 1-2/2016 - styczeń-luty 2016
Nr 3-4/2016 - marzec-kwiecień 2016
Nr 5-6/2016 - maj-czerwiec 2016
Nr 7-8/2016 - lipiec-sierpień 2016
Nr 9-10/2016 - wrzesień-październik 2016
Nr 11-12 - listopad-grudzień 2016Regulamin Stowarzyszenia "Sandomierska Strefa"
REGULAMIN STOWARZYSZENIA „SANDOMIERSKA STREFA”

Rozdział I – postanowienia ogólne:

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Sandomierska Strefa”; w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest: Andruszkowice 99; 27-650 Samborzec

§ 4. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Andrzej Cebula, zam. Andruszkowice 99; 27-650 Samborzec, tel. 601 633 651; ......................, wydany przez Wójta gm. Samborzec, PESEL: .................. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

§ 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.

§ 7. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.


Rozdział II – cele i formy działania stowarzyszenia:

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:

8.1. Dbałość o zachowanie tożsamości kulturowej Sandomierza i regionu sandomierskiego,

8.2. Upowszechnianie wiedzy o Sandomierzu i regionie,

8.3. Popularyzacja zasad patriotyzmu w skali miasta i regionu,

8.4. Rozwój intelektualny członków i sympatyków Stowarzyszenia,

8.5. Prowadzenie wykładów z zakresu historii miasta, regionu i historii powszechnej, sztuki, religioznawstwa, ekologii, szeroko rozumianej kultury,

8.6. Propagowanie aktywności społecznej mieszkańców miasta Sandomierza i regionu sandomierskiego,

8.7. Wspomaganie i współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi,

8.8. Promocja miasta Sandomierza i regionu sandomierskiego,

8.9. Prowadzenie działań mających na celu rozwój kultury i oświaty mieszkańców miasta Sandomierza i regionu sandomierskiego,

8. 10. Promowanie działalności artystycznej miasta Sandomierza i regionu sandomierskiego.

Rozdział III – realizacja celów

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

9.1. Reprezentowanie idei rozwoju szeroko rozumianej kultury i oświaty przed
władzami i instytucjami w kraju oraz za granicą, a także współpracą z nimi,

9.2. Wydawanie książek, broszur, czasopism i gazet,

9.3. Tworzenie stron Internetowych,

9.4. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, warsztatów plenerowych, wycieczek, obozów itp.,

9.5. Organizowanie i prowadzenie konkursów literackich i plastycznych,

9.6. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,

9.7. Nagradzanie dyplomami, nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi osób zasłużonych dla Sandomierza i regionu.

9.8. Występowanie do stosownych władz państwowych i samorządowych o nadawanie odznaczeń państwowych i resortowych dla osób wyróżniających się, prowadzących działalność na rzecz Sandomierza i regionu i w inny sposób zasłużonych zasłużonych dla Sandomierza i regionu.

9.7.Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

9.8.I inne działania realizujące cele regulaminowe.O Stowarzyszeniu


INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie „Sandomierska Strefa” powstało w roku 2012 z inicjatywy Andrzeja Cebuli, mieszkańca Andruszkowic k/Sandomierza, regionalisty, instruktora przewodnictwa PTTK, członka Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Porozumienia Oddziałów PTTK Regionu Świętokrzyskiego w Kielcach. W latach 2011-2013 prezesa Fundacji Kultury i Tradycji Europejskiej „Paradosi” w Sandomierzu; redaktora naczelny lokalnej gazety „Sandomierska Strefa”, a od 2013 roku prezesa Stowarzyszenia „Sandomierska Strefa”.


Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu z dniem 26 lutego 2013 roku. Od tej pory działa nieprzerwanie, kontynuuje wydawanie miesięcznika „Sandomierska Strefa”. Sandomierski Ratusz